Dobrá zpráva pro hasiče !!!

Na středečním jednání Vlády ČR byla schválena změna zákona o nemocenském pojištění, která nově zavádí poskytování nemocenského členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obce.  

V případě dočasně pracovně neschopných členů jednotek dobrovolných hasičů obce, které nebudou uznány v důsledku pracovního úrazu a budou trvat po dobu delší než 14 kalendářních dnů, v případě nemoci po zásahu a za zákonem stanovených podmínek, se navrhuje umožnit poskytování nemocenského ve zvýšené výměře

100 % denního vyměřovacího základu. Podmínkou rovněž je, že jednotka sboru dobrovolných hasičů obce byla povolána k zásahu operačním střediskem hasičského záchranného sboru kraje. Další podmínkou k přiznání nemocenského ve zvýšené výměře je, aby hasičský záchranný sbor kraje, jehož operačním střediskem byla jednotka k zásahu povolána, vyhotovil potvrzení o tom, že žadatel o nemocenské je členem této jednotky, zúčastnil se zásahu a že k jeho dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo v souvislosti se zásahem, k němuž byla jednotka povolána.

Jak uvádí k danému generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba"Jedná se o další krok k zlepšení podmínek členů jednotek dobrovolných hasičů obce. O řešení problémů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce se Ministerstvo vnitra i Hasičský záchranný sbor ČR snaží dlouhodobě a nastavením podmínek pro případ nemoci člena jednotky dobrovolných hasičů obce dochází k optimálnímu posunu pro řešení dané oblasti."

 

OSH ČMS Děčín

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV.
IČ: 66102502
č.ú. 5235431/0100
starosta: 734 469 179 osh.decin@gmail.com