Dobrovolní hasiči dostanou více peněz na vybavení i opravu zbrojnic

 

Vláda na svém dnešním, tj. 20. 8. 2015, zasedání řešila problémy, se kterými se potýkají sbory dobrovolných hasičů. Soupis s možnými řešeními připravilo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Podnětem k vytvoření materiálu byly návrhy, které zazněly v rámci diskuse při pracovním setkání ministra vnitra a předsedy vlády se zástupci dobrovolných hasičů 6. června 2015. Nově by například mohli zaměstnavatelé čerpat benefity za uvolnění dobrovolných hasičů, kteří jsou v případě vyhlášení poplachu nucení opustit pracoviště. Myslelo se i na obnovu techniky nebo opravu zbrojnic.

"Jsem moc rád, že po dlouhé době máme vládu, která chce řešit problémy dobrovolných hasičů, kterých se za poslední období nakupilo velké množství,“ podotkl starosta dobrovolných hasičů Karel Richter. Kromě finanční podpory oceňuje benefity pro zaměstnavatele, a to především zaměstnavatele ze soukromého sektoru, kteří mají s uvolňováním členů jednotek SDH často velké problémy. Hasiči tak budou mít větší jistotu a nebudou se muset bát o práci při každém svém výjezdu. „Také jsem rád, že se zpátky vrátí zajištění nemocenské dobrovolným hasičům, systém, který tady již byl a který byl před několika lety zrušen,“ doplnil starosta.

Nyní jsou jednotky sborů dobrovolných hasičů součástí plošného pokrytí zabezpečení požární ochrany, ale i dalšího zajištění bezpečnosti státu, fungují tedy v rámci integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. "S dobrovolnými hasiči se potkáváme u zásahů dnes a denně. Velkou pomocí pro nás byli například v minulých týdnech, kdy jsme v souvislosti s rozsáhlým suchem a horkem řešili velké množství lesních požárů a požárů polí. Jsem proto velmi rád, že na ně vláda pamatuje a podaří se zlepšit jejich podmínky,“ řekl brig. gen. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS. Zlepšení by měly přinést zejména další finanční prostředky. Peníze by měly jít hlavně na obnovu hasičské techniky a opravu požárních zbrojnic. Nefinanční benefity naopak myslí na větší výhody pro zaměstnavatele i dobrovolné hasiče samotné. Jde například o možnost výcviku a udělení řidičských oprávnění, efektivnějšímu uvolňování členů, a tím i efektivnějšímu zajištění celého systému nebo řešení nemocenské, pokud se jedná o úraz přímo při zásahu nebo nemoc způsobenou v důsledku této činnosti. „Věřím, že všechny tyto kroky povedou ke zlepšení podmínek pro vykonávání činnosti dobrovolných hasičů, kteří svojí činnost vykonávají dobrovolně, bezúplatně, ve svém volném čase  a s plným nasazením,“ vyzdvihl Ryba.

Členové vlády materiál projednali a nyní bude Ministerstvo vnitra probírat jednotlivé oblasti s příslušnými úřady. Po těchto jednáních bude vládě předložen materiál ke schválení s konkrétními závěry. Ministerstvo vnitra předpokládá, že se tak stane v září tohoto roku.

 

OSH ČMS Děčín

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV.
IČ: 66102502
č.ú. 5235431/0100
starosta: 734 469 179 osh.decin@gmail.com