Mimořádné jednání OORM

Dne 10. 6. 2016 proběhlo mimořádné jednání OORM na kterém byla odvolána z funkce vedoucí odborné rady mládeže Bc. Lenka Holubová.

O ukončení činnosti v radě požádal Michal Gazda a to z důvodu časové zaneprázdněnosti.

Novými členy OORM se stali:  Jiřina Ringel, Jaromír Chroustovský, Jaroslav Levinský,Božena Plíšková a Květoslava Vrátilová.

OORM si na závěr jednání zvolila nového vedoucího OORM Jaromíra Chroustovského s SDH Rybniště.

Na závěr jednání OORM bylo mimo jiné přijaté usnesení, že obměna OORM povede ke zkvalitnění práce OORM a povede k aktívnímu vedení nejen „hasičského potěru“, ale i ke zkvalitnění vedoucích a instruktorů na všech stupních mládeže, které se začíná v severním výběžku velmi dařit.

Na mimořádném zasedání OORM byl přítomen i VV OSH Děčín v čele se starostou OSH Děčín Pavlem Veselým, který byl s průběhem jednání i jeho závěrem velmi spokojen a popřál novému složení OORM v čele s Jaromírem Chroustovským mnoho trpělivosti při řešení problémů, klid v rozhodování a optimismus v řešení problémů. Na závěr jednání poděkoval za bezchybnou organizaci okresního kola celorepublikové hry Plamen a všechny účastníky jednání ujistil, že pro VV OSH je mládež základním článkem členské základny.

„Děkuji vám všem za nezištnou práci s mládeží, pouze v mládeži je naše budoucnost a síla pokračování odkazu pomáhat bližnímu svému“.

 

OSH ČMS Děčín

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV.
IČ: 66102502
č.ú. 5235431/0100
starosta: 734 469 179 osh.decin@gmail.com