Mimořádné jednání VV OSH

Dne 10. 6. 2016 proběhlo mimořádné jednání VV OSH Děčín, na kterém výbor vzal na vědomí změny v OORM jakož to jednoho ze svých poradních orgánu, včetně změny vedoucího, kterým se stal Jaromír Chroustovský.

Výkonný výbor rovněž konstatoval, že postupně je třeba řešit i činnost dalších odborných rad okresu a ty směřovat ke zkvalitnění práce a to hlavně ve vztahu k Zasloužilým hasičům (ZH).