Výkonný výbor zvolil vedoucí ústředních odborných rad

 

Do Přibyslavi se 17. září 2015 sešli členové V. sjezdem zvoleného Výkonného výboru SH ČMS na svém prvním zasedání. Rokovali pod vedením znovuzvoleného starosty Karla Richtra v sestavě náměstků starosty Richarda Dudka, Lubomíra Janeby, Moniky Němečkové, Jaroslava Salivara a Jana Slámečky a dalších členů – Josefa Bidmona (Pardubický kraj), Jiřiny Brychcí (Liberecký kraj), Václava Hulce (Plzeňský kraj), Jiřího Hence (Ústecký kraj), Lea Kuběny (Moravskoslezský kraj), Antonína Maděry (Praha), Jiřího Orsáka (Královéhradecký kraj), Aloise Pazdery (Jihočeský kraj), Ludvíka Procházky (Jihomoravský kraj), Stanislava Pumprly (Zlínský kraj), Jiřího Zipse (Olomoucký kraj), Jana Aulického, Jiřího Pátka a Jana Kargra. Přítomný byl také Oldřich Lacina, navržený na členství ve VV Středočeským krajem. Omluvili se - Richard Kejmar (Karlovarský kraj) a Bohumír Martínek.

  

Na úvod starosta Richter přivítal nové členy, poděkoval za organizaci V. sjezdu a informoval o jednání s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem. Oznámil také, že našim zástupcem v CTIF se stal Zdeněk Nytra.

V dalším oznámil dělbu práce mezi náměstky. Náměstek Dudek bude mít na starosti oblast vzdělávání, ústřední hasičské školy a granty Evropské unie. Lubomíru Janebovi zůstává oblast vnitroorganizační, hasičské historie a Nadace na podporu hasičského hnutí. Stejně tak náměstkyně Němečková bude pokračovat v práci s mládeži. Jaroslav Salivar má ve svém rezortu represi, hasičské soutěže, sportovní reprezentaci, spolupráci se Sdružením sportovních svazů a hasičskou legislativu. Jan Slámečka se pak bude podílet na řízení oblasti prevence, ochrany obyvatelstva a Centra hasičského hnutí.

Starosta na to přednesl návrh vedení na vedoucí ústředních odborných rad. ÚOR represe – Robert Kučera, ÚOR hasičských soutěží – Jiří Henc, ÚOR prevence – Jan Majer, ÚOR ochrany obyvatelstva – Bohumír Martínek, ÚOR mládeže – Josef Bidmon, ÚOR vnitroorganizační – Lubomír Janeba, ÚOR vzdělávání – Jan Karger, ÚOR historie – Jiří Pátek. V radách velitelů, prevence a mládeže by měly být zastoupeny všechny kraje jedním členem. Nebyla doporučena ÚOR hospodářská a jako konzultantka pro tuto oblast byla navržena Markéta Stržínková. Výkonný výbor všechny podané návrhy schválil. Dále schválil zařazení jednotlivých členů VV do ústředních odborných rad.

V rámci přípravy podzimního Shromáždění starostů Výkonný výbor schválil členy návrhové a volební komise. Mimo jiné bylo přijato opatření, že se ve vnitrosvazových jednáních nebudou požívat tituly. Byla také projednána příprava valných hromad SDH a okrsků. Ekonomický poradce Ivan Jirota pak podal informaci o návrhu rozpočtu SH ČMS pro rok 2016.

Vedoucí ÚOR prevence výbor seznámil s návrhem propozic soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2016, kde mimo jiné přibyla kategorie prací dětí ze základních uměleckých škol. Dále se navrhuje, aby kraje do republikového kola posílaly pouze vítězné práce v jednotlivých kategorií.

Členové VV obdrželi v písemné podobě Strategický plán rozvoje úseku mládeže SH ČMS s přílohami organizační struktury a Koncepce činnosti s kolektivy mladých hasičů do roku 2020.

Na jednání Výkonného výboru přijela do Hotelu Přibyslav předsedkyně představenstva HVP, a.s. Vladimíra Ondráková a generální ředitel HVP, a.s. Josef Kubeš, kteří informovali o situaci v pojišťovně.

Členové VV byli pozváni na Mistrovství České republiky v tradičních disciplínách CTIF 26. září 2015 do Dvora Králové nad Labem a ředitel Kanceláře SH ČMS upozornil na změnu termínu Galaodpoledne hasičských sportů na den 28. listopadu 2015.


 

OSH ČMS Děčín

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV.
IČ: 66102502
č.ú. 5235431/0100
starosta: 734 469 179 osh.decin@gmail.com