Diskuzní příspěvek našeho starosty OSH na IV. sjezdu

Pán Pavel Veselý: Vážené delegátky, vážení delegáti, chtěl bych vás všechny pozdravit jménem dobrovolných hasičů okresu Děčín! Sešli jsme se tady dnes, abychom zhodnotili uplynulé pětileté období a vytýčili směr a nové úkoly na období následující.

Rovněž je třeba, abychom si všichni uvědomili, že velmi důležité pro naši činnost pro následující období budou podzimní komunální volby. Volby, ve kterých bychom se měli pokusit do zastupitelstev našich obcí prosadit všechny ty, kterým není hasičská myšlenka jak profesionální, tak i dobrovolná, nic neznámého.

Vážení bratři a sestry, vážení hosté, v uplynulých pěti letech jsme museli prokazovat více jak jindy svou odbornou připravenost, jelikož živelné pohromy ohrožují ve stále větší míře naše domovy, majetky našich spoluobčanů.

Povodně v uplynulých letech na území Ústeckého kraje a v okrese Děčín byly zákeřné, a to nejen svou rychlostí a nepředvídatelností, ale hlavně tím, co způsobily, co po sobě zanechaly, a to byly nejen ohromné ztráty na majetku, zdraví, ale hlavně na lidských životech.

Naši členové, a to nejen členové zásahových jednotek, prokázali svou rozhodnost, připravenost a zejména lidský přístup při řešení těchto mimořádných událostí. Pravdou je, že realitou současnosti, skloňovanou ve všech pádech, je nedostatek finančních prostředků v naší státní pokladně.

Máme proti všem velkou výhodu, jelikož jsme nikdy přebytek těchto prostředků neměli a vždy jsme si uměli poradit. Pravda, mnohdy z našich rodinných rozpočtů. O to víc mě mrzí, že při snaze získat nějaké finanční prostředky z rozpočtů radnic se v poslední době množí i takové názory, že hasiče přece dělá poctivá práce a ne požadavky o finance. Jsou přece důležitější věci k profinancování, například fotbalová či golfová hřiště!

Jen v poslední době, kdy se nějakým způsobem vyrovnáváme s živelnými pohromami, jsem členy golfových klubů při likvidaci neviděl.

Nechci ani domýšlet, co tím dotyční chtěli říci a co tím sledují. Zřejmě asi to, že bychom ještě více, a to zdůrazňuji, měli zatížit naše rodinné rozpočty na úkor tzv. ušlechtilé úchylky, jakou bezesporu členství ve Sdružení a jednotkách dobrovolných hasičů je.

Záměrně jsem zvýraznil slova „ještě více“, jelikož vím, že řada z vás do „hasičáren“ již spoustu nářadí, součástek a dokonce i nezanedbatelné finanční prostředky přinesla, přináší, a to většinou bez vědomí manželek a rodin.

Nicméně pravdou je, že námi provozovaná dobrovolná hasičská činnost je opravdu poctivá, a to proto, že vychází z odkazu našich dědů a z ryzosti srdce, kterou do ní oni i my dennodenně vkládáme.

Mnoho našich zákonodárců, politiků, a to na všech úrovních, by si mělo uvědomit, že ty natažené, ochotné ruce, které jsou připravené kdykoli dobrovolně pomáhat, může neviditelná ruka trhu nenávratně useknout.

V odborné veřejnosti se v poslední době šeptá o nutné revizi zákona o požární ochraně. Využijme toho všichni ke zkvalitnění podmínek činnosti dobrovolných hasičů všech kategorií, jelikož, jak už tady bylo řečeno, nejsou malé jednotky. Za posledních pět let vyrostly i ty malé ve velké.

Je třeba ještě více prohloubit spolupráci s obecními úřady, starosty a s našimi kolegy, profesionálními hasiči.

Vážené kolegyně a kolegové, sestry a bratři, jsou to naši členové Sdružení dobrovolných hasičů, které dnes na tomto místě zastupujeme, kdo jsou tím hlavním stavebním článkem a hnacím motorem celého Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jsou to oni, kdo přispívají k dobrému jménu nejen dobrovolného hasičstva doma, ale i za hranicemi naší drahé vlasti.

Nedopusťme, aby tyto dvě složky Sdružení dobrovolných hasičů byly rozděleny, neboť jednoduché otázky mají jednoduché odpovědi.

Kdo se stará o náš nejmenší dobrovolný hasičský potěr? Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska!

Kdo se stará o ty, kteří již nemohou působit v jednotkách sdružení, třeba ze zdravotních důvodů? Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska!

A kdo sdružuje ty, kteří nám tu naši ušlechtilou úchylku den co den, víkend co víkend a nejednou i nejednu noc trpí? Zase Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska!

Vyjadřuji své přesvědčení, že všichni, jak tady sedíme, učiníme v následujícím volebním období řadu kroků ve prospěch našeho Sdružení, ve prospěch našich obcí a měst při naplňování našeho základního poslání „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu a sobě pro radost!“

Je mi nesmírnou ctí reprezentovat ty, před kterými je třeba smeknout a sklonit se za jejich odvahu, odhodlání a nezištnou touhu pomáhat bez ohledu na čas, finance, odměnu, zdraví a nejednou i vlastní život.