Poděkování a přání všem dobrovolným hasičům na severu Čech

Vážení kolegové, kolegyně, bratři a sestry, hasičský potěre. Pomalu a jistě se chýlí rok 2018 ke konci a proto bych vám dnes, kdy den bude končit štědrým večerem chtěl poděkovat za vaši práci, kterou jste pro občany okresu Děčín vykonali.

Poděkování patří nejen výjezdovým jednotkám, které zasahovaly při mnoha a mnoha zásazích, ale i těm, kteří se starali o dění v obcích při zajišťování kulturního chodu.

Všem, kteří se celoročně věnují hasičskému potěru a starají se, abychom měli nástupce, kteří převezmou pochodeň hasičských tradic.

No a v neposlední řadě bych chtěl touto cestou poděkovat všem těm, kteří vytvářejí těm mnoha dobrovolníkům nezbytné rodinné zázemí.