Setkání Zasloužilých hasičů ve Hřensku.

Dne 4.9.2018 proběhlo ve Hřensku setkání Zasloužilých hasičů Ústeckého kraje na požární zbrojnici ve Hřensku. Po úvodním slovu starosty obce Hřensko JUDr. Zdeňka Pánka a občerstvení se zasloužilí hasiči, včetně svých okresních starostů, vydali pěšky do Hřenských soutěsek, kde se projeli na lodičkách (včetně výkladu). Následovala ukázka techniky a prezentace práce dobrovolných hasičů ve Hřensku. Během podávání hasičského gulášku shlédli i film a přednášku starosty SDH Hřensko Stanislava Křížka.

Celou doprovodnou akci „Soutěsky“ osobně provázel starosta obce Hřensko JUDr. Zdeněk Pánek. Akce se mimo téměř 40-ceti Zasloužilých hasičů účastnili i okresní starostové OSH Ústeckého kraje a krajský starosta KSH Ústí nad Labem Jiří Henc.

Podle vyjádření zúčastněných se akce líbila a nikdo nepřišel k újmě na zdraví. Na závěr akce krajský starosta KSH Ústí nad Labem Jiří Henc a okresní starosta OSH Děčín Pavel Veselý poděkoval všem zúčastněným a předali pamětní medaile ke 100 výročí vzniku Československa SDH Hřensko a starostovi obce Hřensko JUDr. Zdeňkovi Pánkovi.