Předseda okresní kontrolní a revizní rady

jméno a příjmení: Stanislav ČÍŽ

e-mail: info@hasicirumburk.cz